• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach

2 lipca 2019

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres tj. 2019/2021 przyjmowane są:

 

•Drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r. poprzez: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS lub portal informacyjno-usługowy MRPiPS - Emp@tia

 

•W formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w pokoju nr 3

Ponadto tutejszy dział informuje, iż w miesiącu lipcu 2019 r. w przypadku ubiegania się o ustalenieprawa do świadczenia wychowawczego (500+) przyjmowane są WYŁĄCZNIE wnioski składane drogąelektroniczną. Wnioski wniesione do tutejszego organu osobiście bądź za pośrednictwem poczty wmiesiącu lipcu 2019 r. nie mogą skutecznie wszcząć postępowania w powyższej sprawie

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustalasię, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jestustalane, nie jest przyznane.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeniawychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymidokumentami od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeniawychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

 

Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. W przypadku przyznania świadczenia tutejszy organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na adrespoczty elektronicznej o ile został wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia. W przypadku gdy adres poczty elektronicznej nie został wskazany, przedmiotową informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie tutejszego organu. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego niewstrzymuje wypłaty tego świadczenia

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS Lędziny pod nr telefonu (32) 216-67-91 wewn.75, 78

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov