• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania
2021-06-17
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Zachęcamy Mieszkańców do zakładania profilu zaufanego. Na stronie internetowej https://pz.gov.pl można się zarejestrować, a swoją tożsamość potwierdzić w Urzędzie Stanu Cywilnego, Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Lędziny.
Bezpłatne porady prawne
2022-10-25
Bezpłatne porady prawne udzielane są w poniedziałki
w godzinach od 14:30 do 16:30 w Urzędzie Miasta Lędziny
(ul. Lędzińska 55)
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie?

jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece
nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna
nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta
zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2021-01-04
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta.

Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
Ferie Zimowe w Lędzinach 2023
2023-01-13
Burmistrz Miasta Lędziny zaprasza dzieci i młodzież z Lędzin na ferie zimowe w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Jak co roku nie zabraknie zajęć sportowych w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym oraz zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach i Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach.

Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

2023-02-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach. Opis przedmiotu zamów...
więcej >

Od 1 lutego wchodzą w życie zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia / przyjęcia dziecka na wychowanie

2023-02-02
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 lutego 2023 r. o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, które przysposobiły dziecko w wieku do 14. roku życia lub przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku...
więcej >

Pilne - Informacje dla Uczestników projektu pn. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH W GMINIE LĘDZINY.

2023-01-31
Szanowni Państwo,   serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników ww. projektu na spotkanie organizacyjne, związane z planowanymi realizacjami zadań projektowych: projektu instalacji fotowoltaicznych oraz ich montażu na budynkach uczestników projektu.   Spotkanie odbędzie się dnia 6...
więcej >

Wstrzymane wypłaty dodatków węglowych z powodu bezprawnego działania grupy radnych Miasta Lędziny

2023-01-31
W dniu 15 grudnia 2022 r. Rada Miasta Lędziny przyjęła budżet na rok 2023. Niestety wskutek bezprawnego dokonania zmian przez opozycyjną grupę radnych w projekcie budżetu na rok 2023, sprawą zainteresowała się Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Organ nadzoru stwierdził szereg n...
więcej >

Ferie 2023 w Lędzinach

2023-01-30
W piątek 27 stycznia 2023 r. odbyły się ostatnie z zajęć organizowanych w ramach ferii zimowych 2023 w Lędzinach. Zajęcia organizowane były w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a wszystkie lędzińskie dzieci, w tym te uczące się poza Lędzinami mogły za darmo skorzys...
więcej >

Gmina Lędziny zrealizowała wszystkie zaplanowane inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2023-01-31
Pragniemy przypomnieć, że gmina Lędziny w ramach tego dofinansowania zrealizowała następujące inwestycje: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach” dofinansowanie w wysokości 1 560 188,00 zł. „Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz szambem i budynkiem te...
więcej >

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny - LUTY 2023

2023-01-31
Komisja Gospodarki Miejskiej w dniu 15.02.2023 r. o godz. 14:30 (środa)   Tematy wiodące komisji: Informacja na temat stopnia przygotowania inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, budownictwa mieszkaniowego, kanalizacji i wodociągów w ramach budżetu na 2023 r. Sprawy bieżące...
więcej >

KRUS ogłasza konkurs na Rymowankę – czekają atrakcyjne nagrody!

2023-01-31
Ogłaszamy IV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.
więcej >

Kłamstwa, które łatwo zweryfikować

2023-01-25
Opracowany przez Skarbnika i Burmistrza Miasta projekt budżetu Lędzin na rok 2023 w połowie listopada 2022 r. trafił do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Otrzymał on opinię pozytywną, bez uwag i zastrzeżeń. Skąd więc dywagacje zawarte w mediach kojarzonych z radnym p...
więcej >

Lędzińscy radni przekroczyli swoje uprawnienia

2023-01-25
Ostateczny kształt projektowi budżetu na rok 2023 nadali, będący w większości, radni skupieni wokół klubu „Wspólnie dla Lędzin”. Radni ci chcieli skorzystać ze swoich uprawień i podczas sesji budżetowej dokonali zmian w projekcie budżetu przedłożonym przez burmistrz Krystynę...
więcej >

Wsparcie finansowe gminy dla działalności sportowej na terenie Lędzin

2023-01-25
Stowarzyszenia sportowe, które pracują z lędzińskimi dziećmi i młodzieżą mogą się ubiegać o finansowe wsparcie swojej działalności. Wnioski w sprawie dofinansowania można składać do Burmistrza Miasta Lędziny. We wniosku należy określić jakie działania skierowane do dzieci i m...
więcej >

Ferie Zimowe w Lędzinach

2023-01-23
Za nami pierwszy tydzień ferii zimowych w Lędzinach, które organizowne są w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Dzieci chętnie korzystały z zajęć organizowanych w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym, Miejskim Ośrodku Kultury oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach....
więcej >

Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z nadaniem numeru porządkowego

2023-01-19
W związku ze stwierdzonymi, licznymi przypadkami braku tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości przypomina się o wynikającym z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązku umieszczenia w miejscu widocznym na ścianie frontowej budyn...
więcej >
na zdjęciu butelki oraz napis Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2023-01-03
Przedsiębiorco pamiętaj!!! Przypominamy, iż zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1119 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta...
więcej >

XCVII Sesja Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji

2023-01-26
O godzinie 14:30 rozpoczyna się XCVII Sesja Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w dniu 26.01.2023 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo - LINK
więcej >

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 30.01.2023 r., godz. 14:45

2023-01-25
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 53/2022 Komisji Rewizyjnej z 12.12.2022 r. 4. Informacja o stanie technicznym budynku przy ul. Lędzińskiej 14.Zestawienie remontów, modernizacji, inwestycji wykonanych w...
więcej >
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov